Podstawowe informacje o Ośrodku

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacje o podmiocie:

Nazwa: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy

Symbol: K-PSOSW Nr 2

Adres podmiotu: 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3,

tel. 52 344 74 10

tel.: 52 344 74 15

tel.: 52 344 74 20

fax: 52 346 36 16

NIP 554-11-03-702

REGON 092552570

Zakres działania: Działalność edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza

Sekretariat czynny w godz. 7:00 - 15:00

adres e-mail: biuro(at)oswnr2.bydgoszcz.pl

Strona internetowa Ośrodka
www.oswnr2.bydgoszcz.pl

OPIS - główna